Klauzula informacyjna „Rodo”

Administratorem Danych osobowych użytkowników strony jest firma „Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Ryngwelski”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora danych , „Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Ryngwelski”, 77-300 Człuchów,
ul. Klonowa 13, NIP: 8431608710 , informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Ryngwelski”, 77-300 Rychnowy,
  ul. Klonowa 13, NIP: 8431608710 , e-mail: gabinet@dentalrevolution.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  c) ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  d) marketingu bezpośredniego,
  e) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  f) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  g) wsparcia obsługi,
  h) szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j –ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy i udzieleniem odpowiedzi w drodze elektronicznej. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy
 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji